Vítání oveček

Vítání oveček

Již třetí sezonu budou našim seniorům v parku u Domova sv. Vavřince dělat společnost ovečky. 

Na měsíc květen jsme se již dlouho těšili nejen z důvodu vyhlídek na příznivější počasí, ale hlavně jsme netrpělivě očekávali plánované přivítání oveček v našem parku a představení nového vozu pro společnou přepravu seniorů za zážitky mimo domov. Dočkali jsme se 10. května. V tento den dopoledne, jakož i v den předchozí, probíhaly u nás v Domově „horečnaté“ přípravy – pekli jsme pro mlsné jazýčky pokrmy slané i sladké, připravovali jsme venkovní posezení i výzdobu, horlivě vymýšleli jména pro nové ovečky a zajišťovali vše potřebné pro hladký průběh odpoledne. Už od rána probíhala anketa, jak se budou nové přírůstky ve výběhu naší zahrady jmenovat.  Pro jehňátko, kluka, jsme navrhli jména Lojzík, Pišta a Olin a pro ovečku jsme připravili Amálku, Emilku a Otylku. Hlasování mohlo začít. 

Konečně odbila 13. hodina a již jsme vítali první návštěvníky, důchodce-turisty z Jablonce nad Nisou. Byli u nás již podruhé a to proto, jak říkají, že se jim u nás moc líbí a že se také mohou setkat a popovídat si s „našimi důchodci“. Zanedlouho se objevil i pan farář Vašinek a pan farář Jurnečka, bez kterých bychom se vůbec neobešli, protože měli na starosti žehnání ovečkám a také pokřtění našeho nového vozu Peugeot.

IMG_20170510_140828

Všichni jsme se pak shromáždili na našem malém nádvoří, kde nás pan ředitel Bc. František Sehoř všechny pozdravil a přivítal. Slavnostní pochod nám předvedly mažoretky z DD v Krompachu a ze stejného DD nám zazpívali i malí zpěváčci s kytarovým doprovodem paní učitelky. Poté jsme se již všichni přesunuli do parku k ovečkám, hlasování pro jména se již chýlilo ke konci… A která jména vyhrála?  Nuže tedy, k našim stávajícím Bobovi a Jožinovi, nyní přibyli Lojzík a Otylka. Pan farář požehnal ovečkám i pastvině a také našemu novému autu, aby nás bezpečně vždy dopravilo tam, kam potřebujeme, a při té příležitosti dostalo také jméno, a to víc než příhodné - Vavřinec.

IMG_20170510_142815

Následovalo pohoštění a ochutnávka námi připravených dobrot, nápojů, také jsme se dali i do opékání buřtů. Pan farář Radek Vašinek se chopil kytary a společně jsme si zazpívali známé lidové písně.  Ti odvážnější si zahráli společenskou hru Mölkki, a pokud zvolili vhodnou strategii a taktiku, vyhráli.

 Zkrátka, dobře jsme se bavili - jedli, povídali a veselili.

Zapsala: Katarína Jelínková, aktivizační pracovnice

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA