Předvánoční čas v Domově sv. Vavřince

Předvánoční čas v Domově sv. Vavřince

V Domově pokojného stáří - Domově sv. Vavřince jsme se ani chvilku nenudili.

11.12.2014 navštívili Domov svatého Vavřince děti z Dětského domova Frýdlant. Akci zaštitoval velmistr Rytířského řádu svatého Václava pan Milan Rydlo. Děti potěšily naše seniory krásnými písničkami, básničkami a koledami. Jsme za spolupráci s dětským domovem velmi rádi a věříme, že  tato spolupráce bude přinášet vzájemný prospěch jak seniorům, tak dětem.

15.12.2014 zazpíval v našem Domově pěvecký sbor Jiřičky pod vedením p. uč. Inky Henzlové a p. uč. Vlaďky Kollmannové. Mladší děti zahrály na flétnu známé vánoční koledy, starší děvčata zahrála písničky z českých filmových pohádek. V podání sboru zazněla například píseň Ladův betlém, kde autor idylicky líčí hrusické vánoce, takové jaké asi prožili za svých dětských let naši klienti. Dále  Jiřičky zazpívaly od bratří Nedvědů píseň Do kostela  a od manželů Ulrichových Nad Betlémem vyšla hvězda. Děti jsou moc šikovné, a přestože byl vybraný repertoár náročný, vystoupení se jim moc povedlo.

16.12.2014 přišly potěšit naše obyvatele děti z první třídy ZŠ v Chrastavě. Spolu se svou paní učitelkou Inkou Henzlovou předvedly vánoční pásmo plné krásných vánočních básniček a písniček. Na závěr jsme si všichni společně při kytaře a klávesách zazpívali české vánoční koledy. Děti popřály obyvatelům veselé vánoce a rozdaly andělská přáníčka.

17.12.2014 si připravili krátký vánoční program pro naše obyvatele hoši z dětského výchovného ústavu v Chrastavě. Při kytaře zazpívali s chutí několik moderních písní, které šly přímo od srdce. Po programu rozdali hoši našim klientům malý dárek v podobě látkového medvídka, kterého vlastnoručně ušili. Dále přinesli hoši klientům nádherný vánoční věnec pletený z papíru. Všichni jsme obdivovali jejich zručnost a dovednost. Při následném společném povídání jsme se dozvěděli, jak se jim žije v dětském domově, jak tam tráví volný čas….. Hoši se naopak ptali našich klientů, jak se jim žije v domově seniorů, odkud pocházejí… Byl to vzájemně obohacující čas.

18.12.2014 připravil pan Žák vánoční pásmo básní, koled a úryvky z České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Pan Žák, sám již senior, doplnil program dojemnými vzpomínkami na vánoce jeho dětství a mládí, dále zajímavostmi ze života J. J. Ryby a představil vánoční básně Jana Nerudy a Jaroslava Vrchlického.

Zapsala: Mgr. Věra Smolová

 

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA