Jaký byl červen v Domově sv. Moniky?

Jaký byl červen v Domově sv. Moniky?

Celý červen jsme se v Domově sv. Moniky společně s našimi klientkami věnovali různým činnostem. Nejdůležitějším dnem června byl pro nás samozřejmě Den dětí, který jsme ovšem slavili všichni spolu v Domově sv. Anny. 

Nejočekávanější akcí června byl Dětský den, který se v letošním roce konal na Domově sv. Anny. V duchu tradice jsme se opět nechali inspirovat pohádkou. Každý z nás si vybral pohádkovou postavu, která nás nejlépe vystihuje. Sešli jsme se v hojném počtu a celá zahrada domova se najednou hemžila princeznami, vílami, čarodějnicemi i čerty. Maminky na tento slavnostní den připravily občerstvení pro všechny přítomné. Zahradu jsme vyzdobili a po slavnostním zahájení začaly děti soutěžit - stříhat bonbony, házelo se míčkem do strašidelné tlamy a na plechovky, závodilo se na motorkách i skákalo v pytlích. Po soutěžích jsme si dali oddychový čas na občerstvení a pak následovala hra „Poklad“. Děti splnily úkoly a našly poklad v podobě vuřtíků. Pak každé dítě obdrželo upomínkový list a odměnu z „plyšové tomboly“. Na úplný závěr jsme zapálili připravenou vatru a opekli si voňavé vuřtíky.
den dětí (57)
Děti byly vydováděné a spokojené. Maminky si také užily hezké odpoledne společně s dětmi. Každý si odnesl nové zážitky a úsměv na tváři.

 V rámci vzdělávacích aktivit jsme se věnovali komunikačním dovednostem – asertivitou a komunikací s dětmi a také umění říkat NE. V ruční práci jsme se připravovali na pohádkový dětský den a společně jsme si připravila pohádkové kostýmy na tento dlouho očekávaný den. Zdokonalili jsme se také v základech zdravé výživy.

pohádkový svět (7)                      

sobotních aktivitách, zaměřených na společné aktivity maminek s dětmi jsme se učili poznávat zvířátka a jejich mláďata, učili jsme se překonávat labyrinty popletených cestiček a v pohádkovém světě poznávat dobro a zlo.
labyrinty (7)

Celý měsíc nás provázel spoustou rozličných činností, které vedou nejen ke zdokonalení vědomostí a společenského chování, ale také k upevňování mezilidských vztahů.

 radovánky léta (33)

Zapsala: Jana Zobínová

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA