Den Charity 2013

Den Charity 2013

Letošní oslavy Dne Charity proběhly ve čtvrtek 3. 10. v Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince v Chrastavě.

U příležitosti dne, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Pauly, proběhly také dny otevřených dveří na všech třech našich Domovech. Veřejnost měla možnost získat informace o tom, jak Domovy fungují a jakým způsobem pomáháme těm, kteří naši pomoc potřebují.

Den Charity zahájil ředitel Oblastní charity Liberec pan František Sehoř, přivítal hosty a pronesl úvodní slovo. K zúčastněným dále promluvila místostarostka Chrastavy paní Václavíková. Milé překvapení nám přichystal arciděkan R. Jurnečka, když  přijel spolu s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.  Biskup svou přítomností a duchovním slovem potěšil všechny přítomné. V průběhu odpoledne nám pro dobrou náladu zazpívali žáci II.A  ze ZŠ v Chrastavě pod vedením paní učitelky I. Henzlové a zahrál trombónový sbor ze ZUŠ Liberec s panem učitelem J. Kabeláčem.

Pro děti a všechny návštěvníky byl připraven bohatý program v podobě soutěží, prezentace činnosti OCHL, malé ukázky výrobků klientů a nechybělo ani občerstvení, pod kterým se doslova prohýbaly stoly. Vzhledem k tomu, že byla vyhlášena soutěž o nejlepší moučník, do které se zapojilo překvapivě mnoho soutěžících, bylo potřeba také vyhlásit vítěze. Porota měla úkol opravdu nelehký a tak byli nakonec odměněni všichni. 

Den charity se vydařil a pro všechny to bylo příjemně strávené odpoledne.

Zpracovala: Hlaváčová K.

Související galerie

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA