Předvánoční čas v Domově sv. Vavřince

Předvánoční čas v Domově sv. Vavřince

Ani jsme se nenadáli a nastal prosinec a s ním i období očekávání blížícího se vánočního času.

Prosinec 2017 v Domově sv. Anny

Prosinec 2017 v Domově sv. Anny

I v Domově sv. Anny patřil prosinec hlavně přípravám na nejkrásnější svátky v roce.

Prosinec v Domově sv. Moniky

Prosinec v Domově sv. Moniky

Celý prosinec se nesl v adventním duchu, plném příprav a těšení se na vánoce a příchod nového roku.

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Mikuláš

Mikuláš

Svatý Mikuláš navštěvuje každý rok 5. prosince malé děti a nezapomněl navštívil i děti našich Domovů pro matky s dětmi.

Listopad v Domově sv. Moniky

Listopad v Domově sv. Moniky

Ze stromů už spadlo všechno listí, příroda se uložila k zimnímu spánku. My jsme ale v žádném případě nezaháleli.

 

Dušičková pobožnost

Dušičková pobožnost

Začátek listopadu je tradičně spojen s oslavou svátku Všech svatých a Památky zesnulých.  Je to čas, kdy častěji navštěvujeme hřbitovy a vzpomínáme také na své blízké, kteří již nejsou mezi námi.

Zprávy z Domova sv. Vavřince- říjen 2017

Zprávy z Domova sv. Vavřince- říjen 2017

Měsíc říjen jsme trávili jen v prostorách Domova sv. Vavřince – počasí už procházkám nepřálo, pastvina je prázdná a ovečky „zazimované“ - vrátily se zpět k majiteli.

Domov sv. Moniky v říjnu

Domov sv. Moniky v říjnu

Podzim už je v plném proudu. Za dlouhých podzimních večerů se můžeme zamyslet nad tím, co nového si uvědomit, přát si a přemýšlet, co se může člověk svým postojem naučit. Zamyslet se nad tím, co vše má člověk ve svých rukou a co naopak nemá.
Často říkáme „nemám čas“, „nestíhám“, apod. Někdo zase má času až příliš mnoho a neví, jak by ho měl smysluplně využít.

Říjen v Domově sv. Anny

Říjen v Domově sv. Anny

Říjen nám nedopřál moc slunečných dní, ale i "mokré"  a chladné dny si umíme užít.

Podpořte nás
 

ID: 6puznex

DATOVÁ SCHRÁNKA